Tematyka konferencji:

Prehistoria spisów powszechnych:
 1. Staropolskie spisy ludności.
 2. Spisy organizowane przez władze kościelne.
 3. Sejm 4-letni i jego rola w rozwoju statystyki publicznej.
Statystyka Publiczna w okresie niepodległości:
 1. Osiągniecia prekursorów statystyki publicznej.
 2. Towarzystwa i instytucje statystyczne.
 3. Powstanie GUS, rola polskich statystyków w tworzeniu instytucji statystycznych.
Osiągnięcia i wyzwania Statystyki Publicznej w XXI w.:
 1. Nowe źródła danych w statystyce publicznej (administracyjne, pozaadministracyjne, big data, data science).
 2. Nowoczesne metody i narzędzia statystyczne, rozwój badań statystycznych.
 3. Nowe technologie w procesie badawczym.
 4. Narodowy Spis Powszechny 2021 – innowacyjne rozwiązania.
 5. Rozwój statystyki międzynarodowej w XXI w. (udział w metodologii Eurostatu).
Zapraszamy wkrótce