Kontakt:

KOMITET ORGANIZACYJNY: Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29
93-176 Łódź
e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl
tel.: +48 42 683 90 19

Sekretarz: Marta Gonerska
e-mail: m.gonerska@stat.gov.pl
tel.: +48 42 683 90 14

Zapraszamy wkrótce