Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
dr Piotr Ryszard Cmela – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi

Członkowie:
dr Artur Mikulec – p.o. Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi
Emilia Andrzejczak – Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji GUS
dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ – Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Łodzi
Anna Jaeschke – Urząd Statystyczny w Łodzi
Katarzyna Szkopiecka – Urząd Statystyczny w Łodzi

Sekretarz:
Marta Gonerska – Urząd Statystyczny w Łodzi

Zapraszamy wkrótce