Organizatorzy:

ORGANIZATOR GŁÓWNY:
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Komitet Statystyki i Ekonometrii

Zapraszamy wkrótce