Komitet naukowy:

  1. Dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
  2. Prof. dr hab. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  3. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
  4. Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  5. Dr Janusz Dygaszewicz – Główny Urząd Statystyczny
  6. Dr Bożena Łazowska – Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie
  7. Prof. dr hab. Jerzy Tadeusz Kowaleski – Uniwersytet Łódzki
  8. Prof. dr hab. Cezary Kuklo – Uniwersytet w Białymstoku
  9. Prof. dr hab. Józef Pociecha – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  10. Dr hab. Konrad Wnęk – Uniwersytet Jagielloński
Zapraszamy wkrótce