Contact:

Organising Committee: Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29
93-176 Łódź
e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl
phone: +48 42 683 90 19

Secretary: Marta Gonerska
e-mail: m.gonerska@stat.gov.pl
phone: +48 42 683 90 14

Coming soon