230 LAT

STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE

Od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów
do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

ŁÓDŹ, 18-19.03.2019

Zapraszamy wkrótce